Projekty UE

Ścieżka SMART

Better Media Solutions Sp. z o.o. jest w trakcie realizacji projektu pt.: „WinSportEdge – zautomatyzowany System do realizacji i emisji transmisji sportowych”.

Całkowita wartość projektu: 9 793 260 zł
Kwota wydatków kwalifikowalnych: 7 962 000 zł
Kwota dofinansowania: 5 573 400 zł

Główny cel projektu
Celem głównym projektu jest stworzenie i wdrożenie na rynek produktu WinSportEdge, który umożliwi zautomatyzowanie i usprawnienie procesów związanych z transmisją zawodów sportowych oraz publikacją materiałów na żądanie. Dzięki innowacyjnym funkcjom, takim jak opis i kategoryzacja treści audio-wideo w czasie rzeczywistym oraz autonomiczne produkowanie transmisji sportowych, platforma będzie miała na celu przyciągnięcie nowych klientów, zwiększenie atrakcyjności produktu oraz zdobycie konkurencyjnej przewagi na rynku transmisji sportowej. Wdrożenie WinSportEdge będzie odpowiadało na potrzeby szybko rozwijającego się rynku transmisji sportowej, gdzie coraz więcej osób korzysta z usług streamingowych. Platforma będzie miała za zadanie sprostać rosnącym oczekiwaniom widzów, oferując im możliwość wyboru śledzonego zawodnika oraz dostarczając dedykowanej oprawy graficznej. W rezultacie, WinSportEdge będzie miało na celu zwiększenie zadowolenia widzów oraz zaspokojenie potrzeb rynku, co może przyczynić się do wzrostu udziału w rynku i zysków dla firmy.

Opis tworzonego w ramach projektu rozwiązania
WinSportEdge to innowacyjny projekt, który proponuje opatentowany sposób opisywania i kategoryzowania materiałów wideo w czasie rzeczywistym. Dzięki temu firma może zautomatyzować
procesy związane z transmisją zawodów sportowych oraz przygotowaniem i publikacją materiałów na żądanie. Platforma WinSportEdge oferuje pełną automatyzację procesów związanych z opisem i kategoryzacją treści audio-wideo, co stanowi innowacyjny produkt na rynku platform transmisji sportowej.

Rozwiązanie ma szczególną wartość, ponieważ istniejące platformy do budowania serwisów OTT nie posiadają tej funkcjonalności. Platforma WinSportEdge pozwala także na generowanie na żywo oprawy graficznej oraz dedykowanej transmisji dla widza, który ma możliwość wyboru zawodnika lub zawodniczki, którego chce śledzić podczas zawodów.

Największą innowacją oferowaną przez Platformę WinSportEdge jest możliwość autonomicznego produkowania transmisji sportowych. Taka funkcjonalność nie istnieje na rynku, co przyciągnie nowych klientów oraz zwiększy atrakcyjność produktu. Produkt ten zaspokaja potrzeby rynku transmisji sportowej, który rozwija się w szybkim tempie, a coraz więcej ludzi korzysta z usług streamingowych.

WinSportEdge opiera się na opatentowanym sposobie opisywania i kategoryzowania materiałów wideo w czasie rzeczywistym, opisanym w patent Pat.235125. Wynalazek ten umożliwia skuteczną analizę materiałów wideo, zarówno tych dostępnych w postaci strumieni na żywo, jak i tych istniejących w postaci plików, w czasie krótszym od czasu wyświetlania danej informacji podczas projekcji materiału wideo. Ten opatentowany sposób opisu i kategoryzacji materiałów wideo jest niezbędny do zapewnienia pełnej automatyzacji procesów związanych z transmisją sportową i umożliwia Platformie WinSportEdge skuteczne działanie.

Rynek docelowy
Rynek docelowy platformy WinSportEdge to przede wszystkim osoby zainteresowane sportem, w tym kibice, trenerzy, zawodnicy oraz media sportowe.

Zadania, działania, które będą realizowane w ramach projektu
W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące zadania:
• Zakup systemu CDN do dystrybucji treści wideo
• Zakup systemu do transkodowania treści na żywo
• Zakup systemu do transkodowania treści VOD
• Zakup specjalistycznych usług wdrożeniowych
• Zakup platformy serwerowej na potrzeby budowanej platformy wideo
• Zakup urządzeń sieciowych
• Zakup łączy i kolokacji

Projekt realizowany jest w ramach programu: „Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki”, priorytet: „Wsparcie dla przedsiębiorców”, działanie: „Ścieżka SMART”.

Polskie Mosty Technologiczne

Better Media Solutions realizuje Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
Nr umowy: POIR-03.03.01-00-0001/17-00 Polskie Mosty Technologiczne

Projekt PMT zostanie zrealizowany w latach 2023 – 2024
Celem projektu jest Wprowadzenie platformy Better Media Suite na rynek Stanów Zjednoczonych do 16.10.2024 r oraz podpisanie min. 1 kontraktu handlowego na rynku Stanów Zjednoczonych do 16.10.2024 r.

W wyniku realizacji projektu nastąpi rozpoczęcie sprzedaży eksportowej produktów oferowanych przez przedsiębiorstwo Better Media Solutions na rynku Stanów Zjednoczonych.

Całkowita wartość projektu: 72 000,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 72 000,00 PLN